Ana Sayfa Haberler 21 Mayıs 2020 16:34

Bazı Hastalar için Hastaneye Yatırılma Kararı

Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu, bazı hastaların tedavilerinin hastanede yapılması gerektiğine dair kararlar aldı.

Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu, bazı hastaların tedavilerinin hastanede yapılması gerektiğine dair kararlar aldı.
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları (Karar No:56)

“14.04.2020 tarihli COVID-19 (SARS-COV-2 Enfeksiyonu) Rehberinde; hastanın kliniğine göre hekim kararı ile evde tedavinin devamı ve izolasyona veya sadece izolasyona karar verilmektedir. Bu süreçte “Evde Hasta İzlemi” kurallarına uyulması gerektiği belirtilmektedir.

Bu düzenlemelerin getirilmesinin nedeni; yoğunluk yaşanan hastanelerimizde, hizmet kapasitesinin evde hasta izlemi şartlarına uyan hastaların değerlendirilmesi ile hasta yoğunluğu olduğunda daha uygun şartlarda hizmet cevabı oluşturulmasının amaçlanmasıdır.

Aynı rehberde ‘Hafif hastalık tablosuyla başvuran, altta yatan hastalığı olmayan ve 50 yaşından genç hastaların bu dönemde hastanede yatırılarak takibi gerekmeyebilir ve hastalar evde izlem önerilerine göre takip edilebilir. Hastanede veya evde izlem gereksinimine vaka özelinde takip eden hekim tarafından karar verilir. Evde veya hastaneye yatırılarak izlem kararı verilirken hastanın klinik tablosu, destek tedavisi gereksinimi, ağır hastalık tablosu gelişimi için risk faktörlerinin varlığı, hastanın kendini evde izole edip edemeyeceği, hastanın ve yakınlarının işbirliğine uyup uyamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır hastalık gelişme riskinin, hastalığın ikinci haftasında daha yüksek olduğu bilinmeli, ev takibine alınan hastalara, nefes darlığı gelişmesi, ateşin düşmemesi gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvurması gerektiği bildirilmelidir. Ev hasta takibiyle izlenecek hastalar “Evde Hasta İzlemi” algoritmasına uygun olarak belirlenmesi önerilir.’ denilmektedir. Ancak burada vakanın klinik ve sosyal ölçütlerinin değerlendirilmesi söz konusu olup, toplum sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonu en önemli stratejidir.İl Hıfzısıhha Kurulunun 38 sayılı kararında belirtildiği üzere, hastanelerin doluluk uygunluğuna göre evde izolasyon önerisi ile PCR sonucu beklenecek, tedavi önerilecek hastaların hastanede izolasyon ve tedavilerinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Yine aynı rehbere göre 50 yaşın üzerinde olanlar, altta yatan hastalığı olanlar (kardiyovasküler hastalıklar, DM, HT, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresif durumlar), ağır pnömoni ölçütü bulunanlar (konfüzyon veya taşikardi (>125/dk) veya solunum sıkıntısı veya takipne (>30/dk) veya hipotansiyon özellikleri olan hastalarda hastalığın ağır seyretmesi ve komplikasyon riski yüksek olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile;

İlimizde bu kriterleri taşıyan hastaların hastaneye yatırılarak izlenmesine karar verilmiştir.”

Yorumlar