Ana Sayfa Hakkında

Hakkında

Dostmedya.com; Güncel, Politika, Spor, Sağlık, Kültür ve Sanat ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır.

İLKELERİMİZ
Tarafsız Habercilik: Sitemizde yayınlanan haberlere konu olan olaylara veya haberlerde adı geçen kişilere tam bir tarafsızlık içinde yaklaşmaktayız. Biz haberi okura ulaştıran “aracı” olarak, hiç bir haberin anlamını değiştirmemeyi ve hiç bir haberi manipüle etmemeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.

İnternet Bilinci Geliştirme:
Dostmedya.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
Dostmedya.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
Dostmedya.com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:
Dostmedya.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:
Dostmedya.com, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Ön yargısız Yaklaşım:
Dostmedya.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında ön yargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:
Dostmedya.com, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:
Dostmedya.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
Dostmedya.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.