Ana Sayfa Haberler 8 Mayıs 2020 10:52

Pazar Yerlerinde Bazı Kısıtlamalar Kaldırıldı

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi ve 27.03.2020 tarih 15 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığının 31.03.2020 tarih 6095 sayılı Genelgesi ve 01.04.2020 tarih 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda;  pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışında izin kısıtlanmasına yönelik kararlar alınmıştır.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi ve 27.03.2020 tarih 15 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığının 31.03.2020 tarih 6095 sayılı Genelgesi ve 01.04.2020 tarih 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında belirtilen kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir:

Mahalle/Semt Pazarları;

1) İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi ve 27.03.2020 tarih 15 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile  il ve  ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır.

2) Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi ve 27.03.2020 tarih 15 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı,İçişleri Bakanlığının 31.03.2020 tarih 6095 sayılı Genelgesi ve 01.04.2020 tarih 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır .Bu kapsamda;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 08.05.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile;

Kaymakamlıklarımızca ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında gerekli kararların alınmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih 5929 sayılı Genelgesi, 27.03.2020 tarih 15 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığının 31.03.2020 tarih 6095 sayılı Genelgesi, 01.04.2020 tarih 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve İçişleri Bakanlığının 17.04.2020 tarihli ve 6954 sayılı Genelgesi ile getirilen kurallar çerçevesinde pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

 

 

Yorumlar